Termeni de Folosire a website-ului


Bine ați venit pe site-ul www.hotel-rex.ro / hotelrex.ro !

Vă rugăm să cititi cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor de Utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga intelegere (contractul) dintre părți.

Le Franc srl, denumită generic în cele ce urmează și HOTEL REX , în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.hotel-rex.ro si hotelrex.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic Această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile dîn domeniul hotel-rex.ro si hotelrex.ro și pentru care Le Franc srl are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum exista ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul www.hotel-rex.ro si hotelrex.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site si/sau Site-uri în cele ce urmeaza.

în cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculîn includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi de autor

Le Franc srl este autorul Site-urilor și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea HOTEL REX sau sunt licențiate de HOTEL REX pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

HOTEL REX vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord dîn partea HOTEL REX. Această licență nu include:

* revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
* download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
* utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

HOTEL REX vă acordă o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie HOTEL REX sau un partener/afiliat al acestuia de o maniera falsă, greșită sau jignitoare. Licență acordată nu vă permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii HOTEL REX fără acordul prealabil scris al Le Franc Srl .

Conținutul Site-urilor, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al HOTEL REX.

Mărci

Marcă HOTEL REX este o marca înregistrată și este deținută de către Le Franc srl Domeniul hotel-rex.ro si hotelrex.ro este deținut de către Le Franc srl. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui HOTEL REX, în forma directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabila scrisă a HOTEL REX este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către HOTEL REX, conform cu cele de mai sus.

Condiții de utilizare. Garanții.

Site-ul este furnizat de către HOTEL REX pe o baza "așa cum este" și "atât cât este disponibil" . HOTEL REX nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la hotel-rex.ro si hotelrex.ro sunt fără virusi sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Cu toate ca luam toate măsurile disponibile pentru ca nimic dăunaător să se propage pe internet, utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Le Franc srl fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informațiilor de pe Site. Le Franc srl nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Le Franc srl nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realitații la momentul inscrierii lor pe Site sau al actualizarii diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe Site-ul www.hotel-rex.ro si hotelrex.ro constituie ofertă de informare. HOTEL REX își rezervă dreptul de a nu răspunde pozitiv solicitarii dumneavoastră dar vă garanteză răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

Securitate

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzand fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializarii lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale HOTEL REX sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri tip mass, sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. HOTEL REX își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndeparta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați HOTEL REX și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordați dreptul HOTEL REX și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și ca utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și Condițiile de Utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și ca veți despăgubi integral HOTEL REX sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Minori

HOTEL REX nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. HOTEL REX poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

Le Franc srl respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresați HOTEL REX o notificare care să cuprindă:

* semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
* o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați ca au fost încălcate;
* o indicare a locației pe Site unde apreciați ca aceste drepturi au fost încălcate;
adresă, numarul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
* o declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținatorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
* o declarație notariala pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținatorul drepturilor sau acționați în numele său.

Politica de confidențialitate

Va rugăm să accesați și secțiunea Politica de Confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Termenii și Condițiile de Utilizare se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea reclamației la sediul Le Franc srl în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, vă fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul Le Franc srl

inapoi

 

Protecția Consumatorilor A.N.P.C.

© 2008-2012 Hotel Rex Tulcea. Toate drepturile rezervate SC LE FRANC SRL
CUI: RO 2367594 - J36 / 120 / 1992 - Sediu: str. Toamnei, nr. 1 - Telefon / fax - 0240 511 353
Certificat clasificare nr. 6784 / 5288 / 19.09.2011


Creat de: baakaWEB / Confidentialitate & Termeni de Utilizare | Pozitionare Hotel Rex pe harta